ศาลจังหวัดชุมแพ
Chum Phae Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดชุมแพ

ประกาศศาลจังหวัดชุมแพ เรื่องเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการเพื่อการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกและการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ พ.ศ.2561

image เอกสารแนบ