ศาลจังหวัดชุมแพ
Chum Phae Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดชุมแพ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดชุมแพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ