ศาลจังหวัดชุมแพ
Chum Phae Provincial Court

ข้อมูลหน่วยงาน