ศาลจังหวัดชุมแพ
Chum Phae Provincial Court
News
ประกาศศาลจังหวัดชุมแพ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ ตามโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 ประกาศศาลจังหวัดชุมแพ เรื่อง การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สำนักงานประจำศาลจังหวัดชุมแพ ร่วมประชุมหารือข้อราชการกับเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดชุมแพร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลจังหวัดชุมแพร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายจาด สุวรรณสิงห์

            

           

ชื่อห้อง

รหัสเข้าร่วมห้อง

(Google Meet)

หรือ คลิก URL สำหรับเข้าร่วมห้อง ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำบัลลังก์
ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ที่ 1  rvw-bcue-ngb https://meet.google.com/rvw-bcue-ngb ติดต่อเจ้าหน้าที่
ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ที่ 2  bug-vozf-ias https://meet.google.com/bug-vozf-ias ติดต่อเจ้าหน้าที่
ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ที่ 3 cop-mzsy-jnz https://meet.google.com/cop-mzsy-jnz ติดต่อเจ้าหน้าที่
ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ที่ 4 iuu-oqft-qre https://meet.google.com/iuu-oqft-qre ติดต่อเจ้าหน้าที่
ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ที่ 7 igc-daum-ivp https://meet.google.com/igc-daum-ivp ติดต่อเจ้าหน้าที่
ห้องพิจารณาคดีเวรชี้ vfr-nrcy-fhy https://meet.google.com/vfr-nrcy-fhy  
ห้องเวรชี้-เวรสั่ง tcc-htki-aor https://meet.google.com/tcc-htki-aor  

  

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

   
 

  

เรื่องที่น่าสนใจ2

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

image
image
image
image
image
image