ศาลจังหวัดชุมแพ
Chum Phae Provicial Court
News
ศาลจังหวัดชุมแพจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว โครงการแจ้งตอบรับการมาเป็นพยานศาลด้วย QR Code ศาลจังหวัดชุมแพจัดทำโครงการบริหารจัดการสำนวนคดี เพื่อลดการใช้กระดาษและลดภาระการจัดเก็บเอกสารของศาลจังหวัดชุมแพ ประจำปี 2562 โครงการตอบรับการเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยผ่าน QR Code ประกาศศาลจังหวัดชุมแพ เรื่องเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการเพื่อการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกและการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ พ.ศ.2561

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image