ศาลจังหวัดชุมแพ
Chum Phae Provincial Court
News

            

           

ชื่อห้อง

รหัสเข้าร่วมห้อง

(Google Meet)

หรือ คลิก URL สำหรับเข้าร่วมห้อง ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำบัลลังก์
ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ที่ 1  rvw-bcue-ngb https://meet.google.com/rvw-bcue-ngb ติดต่อเจ้าหน้าที่
ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ที่ 2  bug-vozf-ias https://meet.google.com/bug-vozf-ias ติดต่อเจ้าหน้าที่
ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ที่ 3 cop-mzsy-jnz https://meet.google.com/cop-mzsy-jnz ติดต่อเจ้าหน้าที่
ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ที่ 4 iuu-oqft-qre https://meet.google.com/iuu-oqft-qre ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

             

  

 

 
 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

   
 

  

เรื่องที่น่าสนใจ2

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

image
image
image
image
image
image