ศาลจังหวัดชุมแพ
Chum Phae Provincial Court

ศาลจังหวัดชุมแพ